Werktijdverkorting aanvragen: hoe gaat dat?

Werktijdverkorting (WTV)

Werktijdverkorting is geregeld in artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen(BBA). Het geeft een uitzondering op het algemene verbod voor de werkgever om eenzijdig de werktijd van de werknemer te verminderen. Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkloosheidswet (WW). De werkgever bespaart hiermee loonkosten, en er wordt voorkomen dat werknemers overhaast worden ontslagen, die enige tijd later wellicht weer hard nodig zijn binnen het bedrijf.

LET OP:

Met ingang van 21 januari 2020 is de aanvraagprocedure WTV gedigitaliseerd. U kunt WTV nu uitsluitend nog aanvragen door gebruik te maken van een digitaal formulier. De link naar dit formulier vindt u onder het artikel. Verzoeken die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Werkgevers die voor de genoemde datum al een ontheffing voor werktijdverkorting hebben moeten voor verlengingsaanvragen nog wel gebruik maken van het “aanvraagformulier verlenging” dat u vindt ook onder het artikel.

Wat zijn de gevolgen van WTV voor uw werknemer?

Als u een vergunning hebt voor Werktijdverkorting, kunt u voor uw werknemers een WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren aanvragen. U doet dit bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Als uw werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, zal de WW-uitkering aan u worden overgemaakt. Uw werknemers blijven bij u in dienst. Meestal merken zij financieel dus weinig van wtv: zij ontvangen gewoon hun loon.

Voor welke werknemers kan ik Werktijdverkorting aanvragen?

U kunt Werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsverplichting heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract, ZZPers en uitzendkrachten kunt u geen wtv aanvragen.

Laat je bijstaan door arbeidsrecht jurist. Er worden veel verzoeken afgewezen. Luistert nauw (en dan nog steeds geen garantie).

Aanvraag werktijdverkorting

Meer informatie of hulp nodig?  Carola Jansen


Terug naar overzicht